Ryba psuje się od głowy, czyli jak nie utknąć w poprzedniej epoce zarządzania

Efektywne zarządzanie firmą wydawać się może trudne dla nawet najlepszego managera. Jest to trudne tym bardziej, jeżeli manager nie zna najnowszych trendów zarządzania zespołem. Z taką sytuacją spotykamy się właśnie w Polsce.

Wyniki globalnych badań wskazują, że Polacy na wysokich stanowiskach kierowniczych nieustannie skłonni są do ręcznego sterowania firmą oraz niskiego poczucia zaufania wobec swoich pracowników. Na tle innych państw to niespotykane podejście, ponieważ już dziesięć lat temu wprowadzono w obszarze zarządzania innowacje m.in. teorię turkusowego zarządzania. W Polsce jednak nadal nie dopuszczamy możliwości dzielenia się obowiązkami oraz przekazywania odpowiedzialności na pracowników niższych szczebli. 

Wyniki badań są zatrważające, ponieważ aż 86% badanych prezesów z Polski jest zdania, że ważne dla firmy decyzje powinny być podejmowane przez osoby zarządzające na wyższym szczeblu. Dodatkowo 74% polskich prezesów wolałoby wynagrodzić poszczególne jednostki za wkład realizację strategii, niż zaangażowanie i pracowitość całego zespołu. W innych krajach wyniki te znacząco różnią się od Polski, nie przekraczając 50%.

Czym jest więc ręczne sterowanie firmą, w którym utknęli polscy zarządcy? Główną cechą jest brak delegowania zadań na pracowników niższych szczebli, z obawy przed ich niekompetencją oraz oddaniem decyzyjności. W czasach kryzysu gospodarczego może to być bardzo niebezpieczne dla całej firmy, ponieważ pracownicy nie nauczeni samodzielnego podejmowania decyzji oraz zarządzania swoim obszarem pracy nie znajdą odpowiedniego rozwiązania. Natomiast menager przeciążony ilością pracy oraz odpowiedzialności za wiele ważnych dla firmy decyzji może popełnić wiele błędów. 

Z pozytywnych aspektów polskiego managementu możemy wyróżnić, tak jak w pozostałych badanych krajach, determinację zarządzających firmami oraz ich wizję i obszerny pogląd na przyszłe funkcjonowanie firmy. W mniejszym stopniu skupiają się natomiast na otwartości i przejrzystości. 

Zdaniem psychologów i coachów biznesowych bardzo ważną lekcją dla polskich managerów jest rozwój związany z indywidualną pracą nad sobą m.in. świadomością siebie i elastycznością w zmianie postępowania i zachowań. 

Czy Ty osiągnąłeś już status świadomego menagera dbającego o samorozwój?