Aleksandra Kielska

Radczyni prawna, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Radczyni prawna, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła także studia podyplomowe na Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie w zakresie funkcjonowania spółek handlowych w ujęciu ekonomiczno-prawnym. W latach 2017 – 2021 pełniła funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Obecnie wspólniczka w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych, a jedną z dziedzin w jakich się specjalizuje jest prawo rodzinne. Od 8 lat pomaga zarówno kobietom, jak i mężczyznom rozwieść się w taki sposób, aby rozwód był dla nich jak najmniej bolesny, a tym samym jak najbardziej korzystny.

W kontaktach z klientem stara się zawsze zrozumieć ich punkt widzenia, pomóc w wyborze ścieżki prawnej, która będzie zgodna z wyznaczonym celem. Rozwód to złożony proces, na który składa się wiele wyborów mających kluczowe znaczenie dla przyszłego życia osobistego. Rozwód to także trudny emocjonalnie okres, wobec tego istotną rolą adwokata, poza prowadzeniem procesu rozwodowego przed sądem, jest umiejętność wsparcia psychicznego i pomocy w dokonaniu wyborów mających ważkie znaczenie dla przyszłości klientów.