Ludwik Sobolewski

Doktor nauk prawnych, radca prawny, menedżer instytucji finansowych i ekspert rynków kapitałowych
Doktor nauk prawnych, radca prawny, menedżer instytucji finansowych i ekspert rynków kapitałowych, ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego i studia doktoranckie w zakresie historii prawa, ekonomii i filozofii na Universite Pantheon Assass (Paris II). Pracował naUniwersytecie Jagiellońskim, w Urzędzie Rady Ministrów, a następnie, w roku 1994 został wiceprezesem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA. W roku 2006 wygrał konkurs na stanowisko prezesa zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (i ponownie w roku 2010) i pełnił tę funkcję do roku 2013. W 2013 roku wybrany na stanowisko prezesa Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie (BVB). W latach 2015-2016 przewodniczący rady dyrektorów narodowego operatora usług pocztowych w Rumunii (Posta Romana). Członek rad nadzorczych wielu przedsiębiorstw. Obecnie jest partnerem zarządzającym warszawskiej kancelarii adwokatów i radców prawnych Sobolewski Kielska Dąbrowska Grabowska, a także wspólnikiem w firmie doradztwa rynkowego Qualia Advisory.