Michał Kijewski

Prawnik, radca prawny z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Partner zarządzający w kancelarii Graś i Wspólnicy. W swej praktyce zajmuje się przede wszystkim tematyką związaną z projektami infrastrukturalnymi oraz obrotem nieruchomościami, obejmującą pełen zakres spraw związanych z inwestycjami w nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z zabudową oraz zagospodarowywaniem nieruchomości. Świadczy pomoc prawną głównie dla podmiotów gospodarczych, zarówno w formie bieżącego doradztwa jak również pracy nad poszczególnymi projektami. Jest doświadczonym negocjatorem i pełnomocnikiem w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Posiada dogłębną wiedzę w dziedzinie reprywatyzacji majątku nieruchomego i zagadnień dotyczących użytkowania wieczystego. Poszukuje dla klientów rozwiązań kompromisowych i pomaga w ugodowym zakończeniu zaistniałych sporów. Bezpośrednio doradza na rzecz Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Prowadzi szkolenia z zakresu obrotu nieruchomościami oraz nowej ustawy deweloperskiej.